Visie

De Wielerbroeders is meer dan een clubje wat gezellig fietst. Onze visie bevat 3 kernpunten:

Uitdaging
Wekelijks fietsen we onze trainingsrondjes en 1x per jaar gaan we een weekend met elkaar weg om ergens in het buitenland te fietsen. Daarnaast zoeken we ook regelmatig een goed doel uit dat we door middel van een sponsoractie willen ondersteunen. We dagen elkaar niet alleen uit op sportief vlak, maar we willen elkaar ook uitdagen op persoonlijk vlak.

Verdieping
We dagen elkaar uit tot het verdiepen van vriendschappelijke relaties en om verschil te maken in de levens om ons heen.

Relatie
We dagen elkaar uit om de vriendschappen die op de fiets ontstaan op te bouwen en te verdiepen. Vanuit onze passie voor Jezus willen we elkaar uitdagen om relaties op te bouwen en te verdiepen en om overwinningen te behalen op en naast de fiets.Vanzelfsprekend bevindt een groot gedeelte van de uitdaging zich op de fiets, maar ook naast de fiets willen we elkaar blijvend uitdagen om verdieping te zoeken in ons geloof en in het man-zijn zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.