Verdiepingsavonden

Eén keer per maand komen de Wielerbroeders bij elkaar,  niet om te fietsen maar om gezellig te praten, te discussiëren en de onderlinge band te versterken.

Ga op de kruispunten van wegen staan en kijk om je heen. Vraag naar richting de gebaande, beproefde en juiste weg. Neem die weg, en je zult rust vinden voor je ziel. Jeremia 6:16 (the Message vertaling)

Ben jij gedreven of geroepen? Bouw jij steden of bouw je altaren?
Zomaar wat vragen die je aan het denken zouden kunnen zetten. Ze komen neer op een behoorlijk essentiële vraag: voor wie of wat leef jij nu eigenlijk? De tekst uit Jeremia verteld dat we kunnen leren van het verleden, van mensen die voor ons de paden al eens hebben bewandeld, beproefd en juist of goed bevonden. De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die hun weg met God gingen, of juist ook niet. Kortom voorbeelden van gebaande en beproefde paden zijn er genoeg. Vaak proberen wij in die context de Bijbel uit te leggen. Maar de waarheid is dat het woord van God ver boven ons is verheven en dat de Bijbel onszelf, onze onderlinge relaties, en onze relatie met God uitlegt.

Op de verdiepingsavonden gaan we met elkaar op zoek naar wat er in ons hart leeft, wat heeft jouw hart. Wat doe je onder andere met je roeping die je hebt als man, echtgenoot, en vader? Wat doe je met je roeping om kind van de Vader te zijn (Joh. 1:12)? En wat zegt de Bijbel daarover, en hoe breng je dat in de praktijk (de kortste weg van het verstand naar het hart is doen!).

Zo proberen we samen (Ef. 3:18) dichter bij de kern van ons geloof te komen, en beseffen we dat ons succes, ons lichaam, ons lijden, onze redding en onze strijd niet om onszelf draait maar om Hem, om Jezus:

“Moge God ons verlossen van Egocentrisch denken. Mogen wij geen ander doel hebben dan dat de mensen verhevener gaan denken over onze Vader, onze Koning. Het gaat tenslotte niet om mij.” (Max Lucado – Het gaat niet om mij)